[:en]Rigol DSA800-AMK Advanced Measurement Kit Licence[:fi]Rigol DSA800-AMK Edistyneet mittaustoiminnot Lisenssi[:]

465,00 (Verollinen: 576,60)

[:fi]Tämä lisenssi on asennettu kaikkiin spektrianalysaattoreihin kokeiluoptiona(voimassa 36h).[:]

EAN: N/A Tuotetunnus (SKU): AMK-DSA800 Osasto: Avainsanat tuotteelle ,

Kuvaus

[:en]

Rigol DSA800-AMK Advanced Measurement Kit Licence

The Rigol DSA800-AMK Advanced Measurement Kit option contains the following advanced measurement functions: T-Power (Time domain Power), ACP (Adjacent Channel Power), Chan Pwr (Channel Power), OBW (Occupied Bandwidth), EBW (Emission Bandwidth), C/N Ratio, Harmo Dist (Harmonic Distortion) and TOI (Third-Order Intermodulation). The measurement mode can be single or continuous and the measurement status can be controlled: Restart, Pause or Resume.

The advanced measurement functions are accessed via the ‘Meas’ button on the front panel. Press ‘Meas Fctn’ to access the measurement functions. The screen will be divided into two windows: The upper window will display the sweep trace and the lower window will display the measurement results.

Each licence contains a unique product key. The product key is used to generate a software licence code that must be entered into your instrument. To generate a Rigol software licence code using your Rigol product key, please see HERE. Installed software licence codes are permanent – They are unaffected by Rigol firmware updates.

Features

 • T-Power (Time Domain Power): The system enters zero span mode and calculates the power within a time period specified by the user. The types of powers available include Peak, Average and RMS.
 • ACP (Adjacent Channel Power): Measures the power of the main channel and adjacent channels as well as the power difference between the main channel and each of the adjacent channels. When this function is enabled, the span and resolution bandwidth of the analyser are adjusted to smaller values automatically.
 • Chan Pwr (Channel Power): Measures the power and power spectral density within the channel bandwidth specified by the user. When this function is enabled, the span and resolution bandwidth are automatically adjusted to smaller values.
 • OBW (Occupied Bandwidth): Calculates the OBW based upon the power ratio specified by the user (e.g. 95%) and the total power measured within the span. The OBW function also displays the offset between the center frequency of the signal under measurement and the center frequency of the analyser.
 • EBW (Emission Bandwidth): Calculates the bandwidth of the signal (the EBW) at various levels below the signal peak (the highest point in the span), as specified by the user (e.g. -10dB below peak).
 • C/N Ratio: Measures the carrier power and the noise power within bandwidths specified by the user. Displays the carrier power, the noise power and the carrier-to-noise ratio.
 • Harmo Dist (Harmonic Distortion): Measures the power of each harmonic (up to the 10th order) and THD (total harmonic distortion) of the carrier. The power of the fundamental must be greater than -50dBm, else the measurement will be invalid.
 • TOI (Third-Order Intermodulation): Measures the third-order intercept point for two signals with the same amplitude and similar frequency. Displays the frequencies and amplitudes of both signals, both third-order products and the values of both third-order intercept points.

Rigol DSA800 Series Options & Accessories

User Guide: http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/attachment/1579/f-0503/1/-/-/-/-/DSA800_UserGuide.pdf[:fi]

Rigol DSA800-AMK Edistyneet mittaustoiminnot Lisenssi

Tämä lisenssi on asennettu kaikkiin spektrianalysaattoreihin kokeiluoptiona(voimassa 36h).

DSA800-AMK-optio tarjoaa erilaisia mittaustoimintoja, kuten T-Power, ACP (vierekkäisten kanavien teho), Chan Pwr (kanava teho), OBW (miehitetty kaistanleveys), EBW (päästökaistanleveys), C / N-suhde, Harmo Dist (Harmoninen vääristymä) ja TOI (kolmannen kertaluvun leikkauspiste). Kehittyneisiin mittaustoimintoihin mittaustila voi olla yksittäinen tai jatkuva, ja voit hallita mittausta myös uudelleenkäynnistyksen, keskeytyksen ja jatkamisen avulla.

DSA800-AMK Edistyneitä mittaustoimintoja pääsee etupaneelin “Meas” -painikkeella. Mittaustoimintojen käyttämiseksi paina “Meas Fctn”. Näyttö jaetaan kahteen ikkunaan: ylempi ikkuna näyttää pyyhkäisytunnuksen ja alaikkuna näyttää mittaustulokset.

Jokaisella optiolisenssillä on ainutlaatuinen tuotetunnus. Tuotetunnusta käytetään ohjelmiston käyttöoikeuskoodin luomiseen, joka on syötettävä laitteeseen. Voit luoda Rigol-ohjelmiston käyttöoikeuskoodin käyttämällä Rigol-tuotetunnusta. Asennetut ohjelmistolisenssikoodit ovat pysyviä – Rigol-laiteohjelmistopäivitykset eivät vaikuta niihin.

Ominaisuudet:

 • T-Power (Time Domain Power): Järjestelmä siirtyy nollapistetilaan ja laskee tehon käyttäjän määrittelemän ajan kuluessa. Käytettävissä olevia mittauksia ovat huippu, keskiarvo ja RMS..
 • ACP (Adjacent Channel Power): Mittaa pääkanavan ja vierekkäisten kanavien teho sekä pääkanavan ja kunkin vierekkäisen kanavan tehoero. Kun tämä toiminto on käytössä, analysaattorin span- ja resoluutiokaistanleveys säädetään automaattisesti pienempiin arvoihin.
 • Chan Pwr (Channel Power): Mittaa tehon ja tehon spektritiheyden käyttäjän määrittelemän kanavan kaistanleveyden sisällä. Kun tämä toiminto on käytössä, span ja resoluutiokaistanleveys säädetään automaattisesti pienemmiksi arvoiksi.
 • OBW (Occupied Bandwidth):Laskee OBW: n perustuen käyttäjän määrittämän tehosuhteen (esim. 95%) ja span: ssa mitattuun kokonaistehoon. OBW-toiminto näyttää myös siirtymän mitattavan signaalin keskitaajuuden ja analysaattorin keskitaajuuden välillä.
 • EBW (Emission Bandwidth): Laskee signaalin kaistanleveyden (EBW) eri tasoilla signaalin piikin alapuolella (käyttäjän korkeimman pisteen), kuten käyttäjä on määritellyt (esim. -10 dB alhaisimmillaan).
 • C/N Suhde: Määrittää kantoaallon tehon ja kohinatehon käyttäjän määrittämän kaistanleveyden sisällä. Näyttää kantoaaltotehon, kohinan tehon ja kantoaallon / kohinasuhteen.
 • Harmo Dist (Harmoninen särö): Mittaa kantoaallon kunkin harmonisen (enintään 10. järjestys) tehon ja THD: n (täydellinen harmoninen vääristymä) teho. Perusarvon tehon on oltava yli -50 dBm, muuten mittaus on virheellinen.
 • TOI (kolmannen kertaluvun leikkauspiste): Mittaa kolmannen kertaluvun leikkauspisteen kahdelle signaalille, joilla on sama amplitudi ja vastaava taajuus. Näyttää molempien signaalien taajuudet ja amplitudit, sekä kolmannen asteen tuotteet että molempien kolmannen kertaluvun leikkauspisteiden arvot.

Rigol DSA800 Series Options & Accessories

User Guide: http://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/attachment/1579/f-0503/1/-/-/-/-/DSA800_UserGuide.pdf[:]